Nová terapeutická pomůcka „Poraz to (s)kreativitou“ od Karolíny Brodské inspiruje kreativní přístup ke všem výzvám.

Autorka přináší novou pomůcku. která nejenom jí, ale i mnohým jiným, pomohla s přístupem k řešení problémů a dosahování cílů.

Kniha nabízí čtenářům praktické nástroje a strategie, jak rozvinout svou kreativitu a aplikovat ji ve všech oblastech života – od osobního růstu po podnikání a inovace. „Poraz to kreativitou“ není pouze průvodcem kreativního myšlení, ale také zdrojem inspirace pro ty, kteří hledají nové přístupy k řešení problémů a dosahování úspěchu.

Karolína Brodská, tvůrce, říká: „Kreativita není pouze pro umělce a designéry. Je to klíčový nástroj pro každého, kdo se snaží inovovat a dosáhnout svých cílů. Věřím, že každý má uvnitř sebe schopnost být kreativní a že tato pomůcka může pomoci lidem tuto schopnost objevit a rozvinout.“

„Poraz to (s)kreativitou“ je již dostupná.

Kreativní řešení

Přejít nahoru