Temperament je to, co určuje chování a jednání každého z nás. Jeho pomocí se snažíme dosáhnout toho, oč ve svém životě usilujeme, kam spějeme, čeho chceme dosáhnout. Je to jakýsi soubor relativně stálých vlastností, celkové osobnostní ladění, převažující způsob prožívání různých situací. Člověku je vrozený a základním způsobem určuje naše potřeby – ať už […]

Temperamenty podle MBTI


Psycholožka Isabelle Nazare-Aga ve stati Jak poznat manipulátora uvádí třicet znaků, podle nichž identifikuje osobnost s manipulativními rysy. Za manipulátora považuje takovou osobnost, která vyhovuje aspoň deseti znakům. Je egocentrický. Přenáší zodpovědnost ze sebe na druhé. Navozuje u oběti pocit viny. Nesděluje jasně své požadavky, potřeby. Odpovídá většinou neurčitě. Mění […]

Jak poznáme manipulátora?


Máte někde uvnitř dveře? Odněkud, někam, k někomu? Společně je najdeme a otevřeme.

Dveře v nás.
Jediným a nezastupitelným vládcem světa je Láska. Má-li člověk dostatek Lásky, má dostatek síly k tomu, aby jakoukoliv negativní energii, v jakémkoliv množství a jakékoliv formě odstranil, či přetransformoval, ve svou původní podobu, to jest v LÁSKU Libuše

Dar od Libušky


Prostřednictvím těchto pomůcek chceme pomáhat povzbuzovat zájem, angažovanost a zvídavost klientů na cestě jejich osobního rozvoje a růstu. Pomůcky usnadňují otevírání konverzace při práci s jednotlivcem i se skupinou. Díky projektivnímu charakteru většiny našich pomůcek se klienti o sobě mohou více dozvědět. Tyto pomůcky využíváme pro psychodiagnostické nástroje.

Projektivní, asociativní a metaforické karty1. Když se ti něco líbí – řekni to. 2. Když se ti něco nelíbí – řekni to. 3. Když se ti po někom stýská, zavolej mu. 4. Když něčemu nerozumíš, zeptej se. 5. Když se chceš s někým setkat, pozvi ho. 6. Když něco chceš, popros. 7. Nikdy se […]

Život podle Duška