Používané metody a postupy při testování


MBTI – Vaše osobnost je to, co jste vy sami. Každý máme svůj jedinečný charakter, osobnost. Charakter ovlivňuje naše jednání a cítění. Přes značné rozdílnosti lze seskupit našeh shodné znaky do 16 základních kategorií – systému osobnostních typů. Základy tohoto systému položil Carl Jung a do současné podoby ho přivedly Američanky Katharina Cook Briggs a Isabel Briggs Myers, které vytvořily Myers–Briggs Type Indicator (MBTI) – nástroj ke zjištění osobnostního typu.

Hollandova typologie  – Psycholog John Lewis Holland zformuloval velmi jednoduchou a prakticky využitelnou teorii volby povolání. Díky ní je možné velmi snadno ovlivnit své rozhodování při výběru budoucího povolání. Teorii J.L.Hollanda je možné zformulovat pomocí několika prostých pravidel.

V západních společnostech jako je ta evropská nebo americká lze drtivou většinu lidí zařadit do jedné ze šesti osobnostních skupin podle jejich zájmů a vlastností: manuálně technické (R), badatelské (I), umělecké (A), sociální (S), podnikavé (E) a konvenční (C). Čím větší shodu s jedním typem člověk zaznamená, tím více se vyznačuje typickými vlastnostmi pro ni vlastní.

Belbinova teorie – role v týmu – Belbinova práce na Henley Management College identifikuje devět různých typů chování, každý z nich se nazývá týmovou rolí. Každá týmová role má svou vlastní kombinaci přínosů a slabin. Když vyplníte dotazník sebehodnocení, získáte mimo jiné také “otisk prstu” svých preferencí pro každou z týmových rolí. Možná zjistíte, že máte své tři nebo čtyři přirozené role, které střídáte v závislosti na současné situaci. Jen velmi vzácně se najdou lidé, kteří představují pouze jedinou týmovou roli. Hodnota teorie týmových rolí Belbina spočívá v tom, že umožňuje jednotlivci i týmu přizpůsobit se vnějším požadavkům a využít sebepoznání k úspěchu. Týmové role popisují vzorce chování, které ovšem nejsou neměnné a jsou ovlivněny mnoha různými faktory – například změnou zaměstnání. Ideální je vyplnit dotazník sebehodnocení Belbina po každém kariérním postupu, protože každý výstup je pouze obrazem vašeho chování v daném čase.